Mój pierwszy Klient procesowy to urodzony optymista patrzący na świat w kolorowych barwach. Jako zaangażowany społecznik działa charytatywnie i wolontariacko. Ale w tym skupieniu na innych wykreował się obraz (w ich oczach) jego, jako osoby silnej, profesjonalnej,...